Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Nadere opbouw regel ‘Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten’

Nadere opbouw herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten

2020

2021

2022

2023

Inkomsten

Jaarlijks worden meer inkomsten uit grafrechten gerealiseerd

-22.500

-22.500

-22.500

-22.500

Meer inkomsten uit MOOR-meldingen worden gerealiseerd

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Reclame opbrengsten rotondes werden niet eerder geraamd

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Herstel budget neutraal ramen snippergroen

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Overige opbrengsten/ afrondingen

-486

-486

-486

-486

Uitgaven

Afwikkelen WOZ-bezwaren, taak wordt door Cocensus uitgevoerd

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

Budget LEA verlagen, uitvoering gebeurt efficiënter

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

Budget visuele inspectie is eens per twee jaar

-17.000

0

-17.000

0

Kosten aanleg uitwegen worden op klein onderhoud geboekt

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Gemiddeld vallen kosten gladheidsbestrijding lager uit

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

Budget flexibele schil komt te vervallen

-267.360

-300.000

-300.000

-300.000

Budget organisatie-ontwikkeling komt te vervallen

-52.786

-50.187

-50.187

-50.187

Correctie op te hoog geraamde besparing huisvesting Vroedschap (saldo)

120.000

168.000

164.000

164.000

Onderuitputting onderhoudslasten programma Openbare Ruimte

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

Overige mutaties < €10.000

-77.826

-77.826

-77.826

-77.826

Telling herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten

-771.458

-736.499

-757.499

-740.499

ga terug