Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Economie

Langedijk heeft een vitale economie en wil deze in de toekomst ook vitaal houden. Langedijk werkt dan ook aan het bieden van 'harde' vestigingsplaatsfactoren zoals de realisering van het bedrijvenpark Breekland en de recente uitbreiding van winkelcentrum Broekerveiling. Ook werkt Langedijk aan het bieden van 'zachte' vestigingsplaatsfactoren zoals het gemeentelijk accountmanagement via een bedrijvencontactfunctionaris. Langedijk heeft geïnvesteerd

 in het opstellen van een nieuwe economische visie. Dit gebeurde in een participatief proces. Samen met ondernemers en andere partners fixeert Langedijk de ambities en de doelen voor de komende jaren.

Water betreft een belangrijk speerpunt binnen de Langedijker ambities voor maatschappelijke en economische versterking en ontwikkeling. Op basis van de Visie 'Langedijk ontwikkelt met water' (LomW) en projectenlijst werkt de gemeente aan diverse uitvoeringsprojecten.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 344

0,5 %

Baten

€ 5

0,0 %

ga terug