Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Cultuur

Een algemeen uitgangspunt is dat de inwoners van Langedijk zelfstandig mee kunnen doen aan de samenleving. Dit wordt bevorderd door het combineren van maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van individuen en groepen. Veel organisaties in onze gemeente op het gebied van onderwijs, zorg en maatschappelijke begeleiding zetten zich hiervoor in. De bibliotheek is, vanuit de culturele en educatieve invalshoek, een organisatie die zich de afgelopen jaren omgevormd heeft tot een belangrijke netwerkpartner. Voortzetting hiervan in de komende jaren draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de participatiemaatschappij.
Het behoud en doorgeven van de Langedijker cultuurhistorie is een belangrijke waarde. Museum Broekerveiling (MBV) en de historische verenigingen zetten zich hiervoor in. In het bijzonder wordt, samen met MBV, onderzocht op welke wijze deze organisatie haar positie kan versterken en aantrekkelijk kan worden gemaakt voor toekomstige generaties en nieuwe doelgroepen.

MBV heeft plannen ontwikkeld om op korte termijn haar interne exploitatie te verduurzamen. In het bijzonder betreft dit:

  1. Verduurzamen gebouwen;
  2. Elektrificeren rondvaartboten incl. extra aan te schaffen rondvaartboot;
  3. Educatieve activiteiten intensiveren.

Het MBV kan de uitvoeringskosten van deze activiteiten voor circa 2/3 dekken op basis van (externe) financiële bronnen. De gemeente draagt maximaal € 250.000 bij aan het verduurzamen, op basis van het principe cofinanciering.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 707

1,1 %

Baten

€ 6

0,0 %

ga terug