Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Cultuur

Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkeling

2020

2021

2022

2023

- Originele begroting

677

671

671

671

- Kadernota 2020

24

24

24

24

- Programmabegroting 2020

-1

54

54

54

- Administratief-technische wijzigingen

4

5

5

5

- Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)

-5

49

49

49

MBV

0

54

54

54

Dit betreft de kapitaallasten van de bijdrage aan een duurzaam, toeristsch toekomstbestendig inrichten MBV.

Actualiseren uitvoeringsbudgetten

-5

-5

-5

-5

Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten.

Totaal programma

700

749

749

749

mutaties reserves

Subtotaal mutaties reserves

Totaal

700

749

749

749