Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Overzicht personele lasten

Overzicht personele lasten

Het onderstaande overzicht is exclusief de salarislasten en vergoedingen van onder andere het College en de Raad.

Overzicht salarislasten 2020

lasten

Fte

Afdelingen

Directie

279

2,50

Bestuurs- en managementondersteuning

3.633

48,18

Beleid en projecten

1.767

20,52

Openbare werken binnendienst

1.797

22,94

Openbare werken buitendienst

1.391

25,80

Publiekszaken

2.898

40,24

Veiligheid, vergunningen en handhaving

1.408

19,03

Totaal afdelingen

13.173

179,21

Overige

Griffie

197

2,30

Totaal overige

197

2,30

Totaal

13.370

181,51

ga terug