Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Arbeidsgerelateerde kosten

Arbeidsgerelateerde kosten

Het BBV schrijft in artikel 20, lid 2a voor dat inzicht wordt gegeven in de jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten van een gelijk volume, waarvoor geen voorziening is getroffen. Langedijk kent geen dergelijke kosten met een substantiële omvang.

aantal

2019

2020

2021

2022

2023

ga terug