Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Overzicht mutaties reserves

Overzicht mutaties reserves

Programma

2020

2021

2022

2023

reserve

I

S

I

S

I

S

I

S

Besturen en burgers

Algemene reserve

-676

-2

-2

-2

-2

Automatisering

-68

-250

-39

26

115

-744

-252

-39

-2

26

-2

115

-2

Veiligheid

Algemene reserve

0

0

0

0

0

0

0

0

Economie

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

11

11

11

11

Economisch nut

-25

-25

-26

-26

Groot onderhoud gebouwen

0

-14

0

-14

0

-15

0

-15

Cultuur

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijke ordening

Bouwgrondexploitatie

383

-31

277

-32

63

-32

-32

383

-31

277

-32

63

-32

0

-32

Sociaal domein

Algemene reserve

Economisch nut

-64

-65

-66

-67

Groot onderhoud gebouwen

1

1

1

1

0

-63

0

-64

0

-65

0

-66

Openbare ruimte

Algemene reserve

Investeringen met een maatschappelijk nut

-12

-12

-12

-12

Bouwgrondexploitatie

-34

-34

-34

-34

Investeringen met een economisch nut

-153

-156

-158

-161

Reconstructie N242

Groot onderhoud gebouwen

-2

-2

-2

-2

0

-201

0

-204

0

-206

0

-209

Algemene dekkingsmiddelen

Investeringen met een maatschappelijk nut

-674

-715

-715

0

-674

0

-715

0

-715

0

0

Subtotaal

-361

-1.235

238

-1.031

89

-1.035

115

-324

Subtotaal incidenteel + structureel

-1.596

-793

-946

-209

Saldi begroting

Totaal

-361

-1.235

238

-1.031

89

-1.035

115

-324

Totaal incidenteel + structureel

-1.596

-793

-946

-209

ga terug