Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Voorwoord

Hierbij presenteren wij u de Programmabegroting 2020 van de gemeente Langedijk, de eerste Langedijker begroting online. In de digitale begroting is alles snel en makkelijk terug te vinden, bijvoorbeeld op programma of onderwerp. Door te klikken, bepaalt u zelf of u diep inzoomt op een onderwerp of de programmabegroting liever op hoofdlijnen leest. Het College vindt het belangrijk dat inwoners, instellingen en bedrijven meedenken en meepraten; ook als het gaat om de financiën. Met de mogelijkheden van de digitale begroting is dat nu een stuk eenvoudiger geworden. Bovendien past deze vorm van informatie beschikbaar stellen heel goed bij deze tijd van meer openheid en transparantie.

De komende jaren staan wij zowel op bestuurlijk als op financieel vlak voor flinke uitdagingen. Op 1 januari 2020 komt de ambtelijke fusie met de gemeente Heerhugowaard tot stand. We gaan bouwen aan een solide en toekomstbestendige organisatie die de beide gemeenten slagvaardig en efficiënt kan bedienen. Daarnaast gaan we toewerken naar een bestuurlijke fusie.

Financieel moeten we de zeilen bijzetten. De landelijke trend van stijgende uitgaven aan het sociaal domein en dan vooral op het gebied van jeugdzorg is ook bij de gemeente Langedijk terug te vinden. Toch zijn wij er, na een intensief proces, in geslaagd een sluitend meerjarenperspectief op te leveren. Dat presenteren wij u hierbij.

Wij wensen u veel leesplezier met onze nieuwe digitale programmabegroting.

ga terug