Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Overzicht reserves

Overzicht reserves

2019

2020

2021

2022

2023

01-01

dot.

onttr.

31-12

dot.

onttr.

31-12

dot.

onttr.

31-12

dot.

onttr.

31-12

dot.

onttr.

31-12

Algemene reserves

V.1.01 - Algemene reserve

6.772

817

3.179

4.410

12

690

3.732

12

14

3.729

12

14

3.727

12

14

3.725

V.1.99 - Saldo van begroting/rekening

1.266

1.003

0

2.269

302

0

2.571

116

0

2.687

0

587

2.100

0

918

1.182

subtotaal

8.037

1.820

3.179

6.679

314

690

6.302

128

14

6.416

12

601

5.827

12

932

4.906

Bestemmingsreserves

V.6.01 - Reserve Investeringen maatsch. nut

2.986

0

769

2.218

0

686

1.532

0

727

805

0

727

78

0

12

67

V.6.02 - Bovenwijkse investeringen

476

0

0

476

0

0

476

0

0

476

0

0

476

0

0

476

V.6.03 - Toekomstige sportontwikkelingen

29

0

0

29

0

0

29

0

0

29

0

0

29

0

0

29

V.6.04 - Bouwgrondexploitatie

2.722

686

66

3.343

277

66

3.554

313

316

3.551

250

316

3.485

250

316

3.419

V.6.05 - Reserve automatisering

765

0

408

357

0

318

39

115

154

0

115

89

26

115

0

141

V.6.06 - Financiering onderwijshuisvesting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.6.07 - Investeringen met economisch nut

4.223

0

238

3.985

0

242

3.743

0

246

3.497

0

250

3.247

0

254

2.993

V.6.09 - Innovatiefonds WMO

17

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.6.12 - Bijdrage reconstructie N242

442

0

355

87

0

0

87

0

0

87

0

0

87

0

0

87

V.6.13 - Verkeersonderzoeken Langedijk

50

0

49

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

V.6.14 - Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

726

12

274

464

12

2

474

12

2

484

12

2

494

12

2

504

V.6.17 - Groot onderhoud ANWB bewegwijzering

89

0

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.6.20 - Groot onderhoud openbare ruimte

699

0

699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.6.21 - Accommodatiebeleid

487

0

0

487

0

0

487

0

0

487

0

0

487

0

0

487

V.6.22 - Sociaal domein

0

878

0

878

0

0

878

0

0

878

0

0

878

0

0

878

V.6.23 - Activa optimalisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.6.24 - Financiële ondersteuning Broeker Veiling

20

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

subtotaal

13.731

1.575

2.984

12.323

289

1.314

11.298

440

1.445

10.294

377

1.383

9.287

377

583

9.081

Totaal

21.769

3.396

6.163

19.002

603

2.004

17.601

568

1.459

16.710

389

1.985

15.114

389

1.515

13.987

ga terug