Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Cultuur

Wat mag het kosten

Taakveld

raming
2019

raming
2020

raming
2021

raming
2022

raming
2023

LASTEN

530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.

182

185

186

186

186

540 - Musea

0

0

0

0

0

550 - Cultureel erfgoed

329

209

257

257

257

560 - Media

329

312

312

312

312

Totaal lasten

841

707

756

756

756

BATEN

530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.

0

-1

-1

-1

-1

550 - Cultureel erfgoed

-6

-6

-6

-6

-6

560 - Media

0

0

0

0

0

Totaal baten

-6

-6

-6

-6

-6

Saldo van baten en lasten

835

701

750

750

750

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

-30

0

0

0

0

Resultaat

805

701

750

750

750