Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Economie

Prestatieindicatoren

Prestatie-indicatoren

nr

Indicator

Uitleg indicator

Beschikbare
periode

Referentie
waarde

Streefgetal

Toelichting streefgetal

14

Functiemenging

De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 1 (alleen werken). Bij een waarde van 0,50 zijn er evenveel woningen als banen.

2018

0,439

0,435

Er is geen specifiek beleid in Langedijk gericht op functiemenging dan wel op beïnvloeding van de functiemengingsindex (FMI). Als 'streefgetal' is dan ook de score van 2016 opgenomen.

16

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2018

110,4

126,4

Er is geen specifiek beleid in Langedijk gericht op het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners. Als 'streefgetal' is dan ook de score van 2016 opgenomen.