Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Economie

Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkeling

2020

2021

2022

2023

- Originele begroting

243

275

274

274

- Kadernota 2020

-2

69

88

354

- Programmabegroting 2020

98

99

79

-191

- Administratief-technische wijzigingen

-32

-31

-31

-31

- Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)

0

0

-20

-290

Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2019-2023

0

0

-20

-290

De mutatie zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP.

- Nieuw beleid

130

130

130

130

Economische visie

130

130

130

130

Betreft uitvoering economische visie

Totaal programma

339

443

441

437

mutaties reserves

Subtotaal mutaties reserves

Totaal

339

443

441

437