Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Ruimtelijke ordening

Prestatieindicatoren

Prestatie-indicatoren

nr

Indicator

Uitleg indicator

Beschikbare
periode

Referentie
waarde

Streefgetal

Toelichting streefgetal

35

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen

2019

271

-

Cocensus heeft een prognose afgegeven van € 277.000 voor 2020.

36

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2016

4,4

10

Het getal wordt sterk beïnvloed door oplevering van projecten (zoals Westerdel). Op basis van de lokale woonvisie zouden er gemiddeld genomen 100 nieuwbouwwoningen per jaar toegevoegd moeten worden.

37

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15-65 jaar.

2019

58,90%

56,30%

Op dit cijfer is nauwelijks te sturen, vergrijzing is een landelijke trend.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2019

€ 152 (huurwoning)
€ 767 (eigen woning)

-