Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Openbare ruimte

Wat mag het kosten

Taakveld

raming
2019

raming
2020

raming
2021

raming
2022

raming
2023

LASTEN

030 - Beheer overige gebouwen en gronden

593

575

578

578

578

210 - Verkeer en vervoer

3.579

3.710

3.691

4.060

4.038

230 - Recreatieve havens

8

12

19

42

42

240 - Economische havens en waterwegen

293

476

482

442

442

340 - Economische promotie

294

280

237

237

237

520 - Sportaccommodaties

1.916

1.847

1.860

1.806

1.817

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.667

2.582

2.694

2.662

2.658

720 - Riolering

5.539

5.768

6.312

4.548

4.541

730 - Afval

2.597

2.475

2.490

2.464

2.463

750 - Begraafplaatsen

282

302

275

280

280

Totaal lasten

17.768

18.026

18.640

17.120

17.097

BATEN

030 - Beheer overige gebouwen en gronden

-352

-389

-389

-389

-389

210 - Verkeer en vervoer

-105

-105

-105

-105

-105

340 - Economische promotie

-115

-117

-117

-117

-117

520 - Sportaccommodaties

-396

-403

-403

-403

-403

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-10

-10

-10

-10

-10

720 - Riolering

-6.306

-6.598

-7.191

-5.430

-5.425

730 - Afval

-3.230

-3.321

-3.336

-3.310

-3.309

750 - Begraafplaatsen

-266

-271

-271

-271

-271

Totaal baten

-10.779

-11.214

-11.822

-10.034

-10.028

Saldo van baten en lasten

6.989

6.812

6.818

7.086

7.069

Toevoegingen aan reserves

800

12

12

12

12

Onttrekkingen aan reserves

-1.748

-213

-215

-218

-220

Resultaat

6.041

6.611

6.615

6.880

6.860