Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Besturen en burgers

Verbonden partijen

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

website

Beleidsontwikkelingen:

De pilots die gestart zijn met twee gemeenten m.b.t. de ontwikkeling/implementatie van een e-depot zijn nog gaande. Zodra deze pilots succesvol zijn afgesloten kunnen de overige deelnemende overheden zich gaan voorbereiden op het overdragen van digitale informatie. Dit betekent dat voor de aangesloten overheden procedures worden ontwikkeld om de overdracht van de informatie en de raadpleging ervan zo goed mogelijk te laten verlopen.
Een volgende ontwikkeling is het vergroten van de dienstverlening aan burgers en aangesloten overheden via 'digitaliseren op verzoek'. Dit betekent dat archiefgebruikers voor het raadplegen van bronnen uit de regio niet meer naar de fysieke studiezaal in Alkmaar hoeven te komen.