Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Besturen en burgers

Wat mag het kosten

Taakveld

raming
2019

raming
2020

raming
2021

raming
2022

raming
2023

LASTEN

010 - Bestuur

3.603

2.760

2.197

1.804

1.784

020 - Burgerzaken

1.122

1.128

1.102

1.102

1.128

040 - Ondersteuning organisatie (overhead)

7.877

8.445

8.753

8.453

8.382

Totaal lasten

12.602

12.333

12.051

11.359

11.293

BATEN

020 - Burgerzaken

-488

-488

-488

-488

-488

040 - Ondersteuning organisatie (overhead)

-173

-433

-432

-432

-431

Totaal baten

-661

-920

-920

-920

-919

Saldo van baten en lasten

11.941

11.412

11.131

10.440

10.374

Toevoegingen aan reserves

0

0

115

115

115

Onttrekkingen aan reserves

-1.630

-996

-156

-91

-2

Resultaat

10.311

10.416

11.090

10.464

10.487