Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Financiering

Schatkistbankieren

Het Rijk heeft schatkistbankieren zonder leenfaciliteit verplicht gesteld voor gemeenten. Dit heeft namelijk een positief effect op de omvang van de overheidsschuld (EMU-schuld). Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden, waaronder gemeenten, al hun liquide middelen en beleggingen aanhouden in de Nederlandse schatkist bij het ministerie van Financiën en niet langer financiële geldmiddelen en vermogen bij private partijen buiten de schatkist houden.

Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000,-. Voor de gemeente Langedijk bedraagt het drempelbedrag in 2020 € 496.052,-. Wanneer de gemeente verwacht in een kwartaal gemiddeld meer overschotten te hebben dan € 496.052,-, dient een gedeelte tijdelijk bij het Rijk te worden ondergebracht. In 2019 heeft de gemeente af en toe gebruik moeten maken van het verplichte schatkistbankieren.