Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Kostendekkendheid

Titel 1 Algemene dienstverlening

Lasten

Baten

%

1

Burgerlijke stand

33.919

35.266

104%

2

Reisdocumenten

262.657

309.901

118%

3

Rijbewijzen

112.373

106.655

95%

4

Verstrekkingen uit de GBA

35.377

10.639

30%

5

Bestuursstukken

0

0

0%

6

Vastgoedinformatie

0

0

0%

7

Overige Publiekszaken

20.742

10.639

51%

8

Gemeentearchief

0

0

0%

9

Huisvestigingswet 

0

0

0%

10

Kansspelen

463

541

117%

11

Telecommunicatie

6.757

541

8%

12

Verkeer en vervoer

7.623

0

0%

13

Havengelden

0

0

0%

14

Leegstandswet

0

0

0%

15

Diversen

7.883

1.151

15%

Kostendekking Titel 1

487.794

475.333

97%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

1

Begripsomschrijvingen

0

0

nvt

2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

23.912

76

0%

3

Omgevingsvergunning

537.650

616.234

115%

4

Vermindering

0

0

nvt

5

Teruggaaf

0

0

nvt

6

Wijziging omgevingsverg. als gevolg van wijziging project

0

0

nvt

7

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

nvt

8

In deze titel niet benoemde beschikking

0

0

nvt

Kostendekking Titel 2

561.562

616.310

110%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

1

Horeca

12.194

3.845

32%

2

Organiseren evenementen

131.643

25.094

19%

3

Brandbeveiligingsverordening

0

0

nvt

4

Diverse vergunningen/ontheffingen

1.800

1.214

67%

Kostendekking Titel 3

145.637

30.153

21%

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3

Kostendekking Titel 1

487.794

475.333

97%

Kostendekking Titel 2

561.562

616.234

110%

Kostendekking Titel 3

145.637

30.153

21%

Kostendekking totale tarieventabel

1.194.993

1.121.720

94%