Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt, net als voor de Rijksbelastingen, de Invorderingswet. De gemeente mag in haar kwijtscheldingsbeleid niet soepeler zijn dat het Rijksbeleid, wel strenger. De gemeente heeft de vrijheid te kiezen voor een percentage tot maximaal 100% van de bijstandsnorm voor de kosten van levensonderhoud. In Langedijk is hiervoor gekozen. In Langedijk is kwijtschelding mogelijk voor:
- afvalstoffenheffing
- hondenbelasting (alleen de eerste hond)
- grafrechten (alleen het jaarlijks grafonderhoud).
In totaal wordt voor deze heffingen per jaar rond € 75.000 kwijtgescholden.